Linki
menu      pod prąd
menu      Krzywa rozpadu i okres polowicznego rozpadu
menu      krzywa przegroda nosowa operacja cena
menu      krzywa cukrowa po dwoch godzinach za niska
menu      krzywa przegroda nosa metody usuwania
menu      krzywa cukrowa po 75g glukozy po 2 godz 7
menu      krzywa przegroda nosowa ile kosztuje
menu      Krzywa cukrowa opis niedoczynność tarczycy
menu      krzywa cukrowa w ciąży wyniki
menu      krzywa przegroda nosowa Koszt
menu      krzywa skoku dla trex 450
virus tool
wakacje w wielkopolsce
fronty kkuchenne
ubiernki gwiazd

pod prąd

Temat: Wymagania na egzamin
stali niskowęglowych od temperatury, próg kruchości. 2.Zniszczenie przez  katastroficzne (kruche) pękanie, wiązkość Gc, współczynnik   intensywności naprężeń K=a ,krytyczny współczynnik   intensywności naprężeń Kc=akr . 3.Zniszczenie przez cykliczne zmęczenie, krzywa Wohlera. Zmęczenie nisko i wysoko cyklowe. 4.Zniszczenie przez pełzanie  materiałów,  temperatura  krytyczna, krzywa pełzania przy stałym T i   charakterystyki  pełzania, (Rz/t, R/t). 5.Zniszczenie przez powierzchniowe utlenianie przy wysokich temperaturach. Czynniki określające skłonność do ... i zawartość w nich węgla. 3. Najpopularniejsze dodatki stopowe do stali Cr, Ni, Mn, Si, i inne, ich rozmieszczenie w strukturze, wpływ na własności stali, wytrzymałość, twardość, udarność, hartowność. 4. Rodzaje żeliw, żeliwa białe, żeliwa szare z grafitem -warunki jego otrzymywania, kształt wydzieleń grafitowych. Osnowy na tle których występuje grafit. 5. Stale konstrukcyjne węglowe i stopowe (rodzaje), ich zastosowania problem dobrej spawalności -pęknięcia na zimno i gorąco spoin. 6. Stale narzędziowe ich rodzaje -typowa obróbka cieplna, orientacyjny skład chemiczny. 7. Niektóre stale o specjalnych własnościach, odporne na ścieranie Hatfielda, o zadanym współczynniku rozszerzalności cieplnej. O specjalnych własnościach magnetycznych, magnetycznie miękkie -elektrotechniczne na transformatory sieciowe i silniki, na głowice do zapisu informacji, magnetycznie twarde na mikrosilniki, przetworniki akustyczne. 8. Stale kwasoodporne (chromowe i chromowoniklowe),   ich skład chemiczny, struktury -typowe wady. 9. . Rekrystalizacja metali, stadia, temperatura rekrystalizacji, mechanizm, zależność wielkości ziarna po rekrystalizacji od wielkości zgniotu i temperatury. 10.Przemiana perlitu w austenit, typowe krzywe rozrostu ziarna austenitu  ze wzrostem temperatury, dodatki stopowe hamujące rozrost ziaren austenitu /dlaczego rozrost ziaren austenitu niekorzystnie wpływa na własności stali?/. 11.Wykres izotermicznego rozpadu przechłodzonego austenitu CTPi, produkty rozpadu-(perlit, bainit, martenzyt) ich własności mechaniczne. Krytyczna szybkość chłodzenia powstawanie martenzytu. 12.Przemiana martenzytyczna, temperatury Ms i Mf /od czego zależą?/, ilościowa ocena hartowności -średnica krytyczna. 13. Zmiany struktury i własności mechanicznych zachodzące podczas odpuszczania stali, wpływ na nie dodatków stopowych.. 14. Uzasadnij temperatury hartowania dla stali nad i podeutektoidalnych. 15. Powierzchniowe obróbki cieplno –chemiczne nawęglanie, azotowanie. Przebieg procesu, grubości i własności warstw. 16. Aluminium i jego podstawowe...
Źródło: air22.fora.pl/a/a,133.htmlDesign by flankerds.com