Linki
menu      pod prąd
menu      Krzywa rozpadu i okres polowicznego rozpadu
menu      krzywa przegroda nosowa operacja cena
menu      krzywa cukrowa po dwoch godzinach za niska
menu      krzywa przegroda nosa metody usuwania
menu      krzywa cukrowa po 75g glukozy po 2 godz 7
menu      krzywa przegroda nosowa ile kosztuje
menu      Krzywa cukrowa opis niedoczynność tarczycy
menu      krzywa cukrowa w ciąży wyniki
menu      krzywa przegroda nosowa Koszt
menu      krzywa skoku dla trex 450
menu      zespolowe gry sportowe
menu      Zuzanna Lesniak
menu      Gralska Pielgrzymka
menu      RESERVED SKLEP
menu      regiony upraw
menu      kaaza darmo

pod prąd

Temat: Wymagania na egzamin
stali niskowęglowych od temperatury, próg kruchości. 2.Zniszczenie przez  katastroficzne (kruche) pękanie, wiązkość Gc, współczynnik   intensywności naprężeń K=a ,krytyczny współczynnik   intensywności naprężeń Kc=akr . 3.Zniszczenie przez cykliczne zmęczenie, krzywa Wohlera. Zmęczenie nisko i wysoko cyklowe. 4.Zniszczenie przez pełzanie  materiałów,  temperatura  krytyczna, krzywa pełzania przy stałym T i   charakterystyki  pełzania, (Rz/t, R/t). 5.Zniszczenie przez powierzchniowe utlenianie przy wysokich temperaturach. Czynniki określające skłonność do ... i zawartość w nich węgla. 3. Najpopularniejsze dodatki stopowe do stali Cr, Ni, Mn, Si, i inne, ich rozmieszczenie w strukturze, wpływ na własności stali, wytrzymałość, twardość, udarność, hartowność. 4. Rodzaje żeliw, żeliwa białe, żeliwa szare z grafitem -warunki jego otrzymywania, kształt wydzieleń grafitowych. Osnowy na tle których występuje grafit. 5. Stale konstrukcyjne węglowe i stopowe (rodzaje), ich zastosowania problem dobrej spawalności -pęknięcia na zimno i gorąco spoin. 6. Stale narzędziowe ich rodzaje -typowa obróbka cieplna, orientacyjny skład chemiczny. 7. Niektóre stale o specjalnych własnościach, odporne na ścieranie Hatfielda, o zadanym współczynniku rozszerzalności cieplnej. O specjalnych własnościach magnetycznych, magnetycznie miękkie -elektrotechniczne na transformatory sieciowe i silniki, na głowice do zapisu informacji, magnetycznie twarde na mikrosilniki, przetworniki akustyczne. 8. Stale kwasoodporne (chromowe i chromowoniklowe),   ich skład chemiczny, struktury -typowe wady. 9. . Rekrystalizacja metali, stadia, temperatura rekrystalizacji, mechanizm, zależność wielkości ziarna po rekrystalizacji od wielkości zgniotu i temperatury. 10.Przemiana perlitu w austenit, typowe krzywe rozrostu ziarna austenitu  ze wzrostem temperatury, dodatki stopowe hamujące rozrost ziaren austenitu /dlaczego rozrost ziaren austenitu niekorzystnie wpływa na własności stali?/. 11.Wykres izotermicznego rozpadu przechłodzonego austenitu CTPi, produkty rozpadu-(perlit, bainit, martenzyt) ich własności mechaniczne. Krytyczna szybkość chłodzenia powstawanie martenzytu. 12.Przemiana martenzytyczna, temperatury Ms i Mf /od czego zależą?/, ilościowa ocena hartowności -średnica krytyczna. 13. Zmiany struktury i własności mechanicznych zachodzące podczas odpuszczania stali, wpływ na nie dodatków stopowych.. 14. Uzasadnij temperatury hartowania dla stali nad i podeutektoidalnych. 15. Powierzchniowe obróbki cieplno –chemiczne nawęglanie, azotowanie. Przebieg procesu, grubości i własności warstw. 16. Aluminium i jego podstawowe...
Źródło: air22.fora.pl/a/a,133.htmlDesign by flankerds.com